Ban Đảm bảo chất lượng Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM được thành lập dựa trên quyết định số 49/QĐ-ĐHBK do Hiệu trưởng ký ngày 19 tháng 04 năm 2005.

Xem tiếp...
Tags: ban dbcl