flag vietnamese flag english 

Ngày 10/11 năm 2017, Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG HCM nhận được Báo cáo kết quả đánh giá ngoài của Tổ chức AUN. Theo đó, Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM đã đáp ứng các yêu cầu của bộ tiêu chuẩn chất lượng AUN – QA cấp cơ sở giáo dục (1)(2).

Vào ngày 17/10/2017, Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc gia TPHCM sẽ nhận quyết định công nhận đạt chất lượng kiểm định cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn HCERES, Châu Âu.

Trường Đại học Bách Khoa - đơn vị có nhiều chương trình đào tạo nhất được công nhận đạt chuẩn AUN-QA trong Đại học Quốc gia TPHCM và cả nước.

Vào ngày 22/4/2015 vừa qua,Trường Đại học Bách Khoa đã được công nhận đạt chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, góp phần khẳng định uy tín trong công tác đào tạo và quản lý của trường Đại học Bách Khoa.

Tại Việt Nam, Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM là đơn vị đầu tiên và duy nhất đã nhận được chứng nhận đạt chuẩn kiểm định ABET của 02 ngành: Khoa học Máy tính và Kỹ thuật Máy tính.

Lễ công bố đạt chuẩn kiểm định ABET sẽ diễn ra vào ngày 04/11/2014

Ban đảm bảo chất lượng là đơn vị chuyên trách, có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất và phối hợp cùng các đơn vị triển khai các biện pháp để đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo, phấn đấu đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trường và chương trình, góp phần vào việc hoàn thành sứ mệnh và các mục tiêu đã ...

Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM là một trong những trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học - chuyển giao công nghệ hàng đầu tại Việt Nam.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA – ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM ĐẠT KIỂM ĐỊNH THEO TIÊU CHUẨN AUN-QA CẤP CƠ SỞ GIÁO DỤC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA – ĐẠI HỌC ...

Ngày 10/11 năm 2017, Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG HCM ...

Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc gia TPHCM nhận quyết định  công nhận đạt chất lượng kiểm định cấp cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn HCERES, Châu Âu
Trường Đại học Bách Khoa – Đại học ...

Vào ngày 17/10/2017, Trường Đại học Bách Khoa – Đại học ...

THÀNH TỰU KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
THÀNH TỰU KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CỦA ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐƠN VỊ CÓ NHIỀU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NHẤT TRONG ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM VÀ CẢ NƯỚC ĐƯỢC CÔNG NHẬN ĐẠT CHUẨN KIỂM ĐỊNH AUN-QA
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐƠN VỊ ...

Trường Đại học Bách Khoa - đơn vị có nhiều chương trình đào ...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐẠT GIẤY CHỨNG NHẬN ISO 9001:2008 Ở LĨNH VỰC ĐÀO TẠO VÀ QUẢN LÝ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐẠT GIẤY ...

Vào ngày 22/4/2015 vừa qua,Trường Đại học Bách Khoa đã được ...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA – ĐHQG TP.HCM ĐẠT CHUẨN KIỂM ĐỊNH ABET
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA – ĐHQG ...

Tại Việt Nam, Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM là đơn ...

BAN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
BAN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG ĐẠI ...

Ban đảm bảo chất lượng là đơn vị chuyên trách, có nhiệm vụ ...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐẠI HỌC ...

Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM là một ...

Mục tiêu - Kế hoạch
 
Thực hiện vai trò và sứ mạng của mình, hàng năm, Trường ĐHBK đều định hướng mục tiêu và kế hoạch trong kiểm soát và đảm bảo chất lượng ...Đọc thêm
Quy trình Đảm bảo Chất lượng
 
Nhà trường luôn định hướng và kiểm soát tổ chức một cách có hệ thống, đảm bảo có các bằng chứng về sự cam kết đối với việc xây dựng...Đọc thêm
Hành động khắc phục
 
Tại trường ĐHBK, việc kiểm soát và đảm bảo chất lượng luôn được quan tâm và cải tiến liên tục...Đọc thêm
 

STT

TÊN QUY TRÌNH

KÝ HIỆU

1

Quản lý văn bản

Quy định cách thức tiếp nhận, xử lý và phát hành văn bản một cách thống nhất, chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu của nhà nước và nhà trường.

Áp dụng đối với tất cả các văn bản đi và đến tại phòng tổ chức hành chính

QT.TCHC-01

2

Xét duyệt chỉ tiêu tuyển dụng

Quy định cách thức quản lý, thực hiện việc xét duyệt chỉ tiêu tuyển dụng theo thể thống nhất, phù hợp với các văn bản pháp quy của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia TP.HCM, trường đại học Bách khoa, đồng thời đáp ứng được yêu cầu của nhà trường

Áp dụng đối với tất cả cả Khoa, Trung tâm. Phòng Ban trực thuộc trường ngoại trừ các Chương trình, dự án liên kêt với nhà trường.

QT.TCHC-02

3

Tuyển dụng nhân sự

Quy định cách thức tiến hành việc tuyển dụng nhân sự theo thể thống nhất, phù hợp với các văn bản pháp quy của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia TP.HCM, trường đại học Bách khoa, đồng thời đáp ứng được yêu cầu của nhà trường

Áp dụng cho tất cả các đơn vị trực thuộc trường có nhu cầu tuyển dụng (cả hợp đồng trường và hợp đồng đơn vị trả lương)

QT.TCHC-03

4

Cấp và gia hạn thẻ bảo hiểm y tế

Quy định cách thức tiến hành việc phân công viên chức cấp và gia hạn thẻ BHYT cho người lao động đúng hạn.

Áp dụng cho tất cả công chức, viên chức đang công tác tại trường Đại học Bách Khoa và chưa nghỉ hưởng chế độ hưu trí.

QT.TCHC-04

5

Báo tăng lao động cho BHXH TP.HCM

Quy định cách thức thực hiện việc báo tăng lao động tham gia BHXH, BHYT và BHTN cho BHXH theo một phương pháp thống nhất, khoa học, đáp ứng được yêu cầu đề ra.

Áp dụng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn đủ từ 3 tháng trở lên; công chức, viên chức đang công tác tại trường ĐHBK và đang tham gia đóng BHXH.

QT.TCHC-05

6

Phân công viên chức hướng dẫn tập sự

Quy định cách thức tiến hành việc phân công viên chức hướng dẫn tập sự theo thể thống nhất, phù hợp với các văn bản pháp quy của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia TP.HCM, trường đại học Bách khoa, đồng thời đáp ứng được yêu cầu của nhà trường

Áp dụng cho người lao động và viên chức hướng dẫn tập sự trong thời gian tập sự

QT.TCHC-06

7

Gia hạn thời gian HĐLĐ

Quy định cách thức tiến hành việc gia hạn hợp đồng theo thể thống nhất, phù hợp với các văn bản pháp quy của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia TP.HCM, trường đại học Bách khoa, đồng thời đáp ứng được yêu cầu của nhà trường

Áp dụng cho người lao động hết hạn hợp đồng lao động/hoàn thành thời gian tập sự/đến thời gina nâng bậc lương

QT.TCHC-07

8

Ký hợp đồng Giảng viên thỉnh giảng

Quy định cách thức tiến hành mời giảng viên thỉnh giảng theo thể thống nhất, phù hợp với các văn bản pháp quy của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia TP.HCM, trường đại học Bách khoa, đồng thời đáp ứng được yêu cầu của nhà trường

Áp dụng cho tất cac3 Khoa, Trung tâm, Phòng Ban ký hợp đồng ginag3 viên thỉnh giảng.

QT.TCHC-08

9

Ký HĐLĐ lương khoán đối với Giảng viên có chức danh GS, PGS; trình độ TS đã đủ tuổi nghỉ hưu

Quy định cách thức tiến hành việc ký hợp đồng lao động lương khoán đối với Giảng viên có chức danh GS, PGS; trình độ TS đã đủ tuổi nghỉ hưu theo thể thống nhất, phù hợp với các văn bản pháp quy của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia TP.HCM, trường đại học Bách khoa, đồng thời đáp ứng được yêu cầu của nhà trường

Áp dụng cho giảng viên có chức danh Giáo sư, phó Giáo sư, trình độ Tiến sĩ đã đủ tuổi nghi hưu.

QT.TCHC-10

10

Thi tuyển dụng viên chức

Quy định cách thức tiến hành và tổ chức kỳ thi tuyển dụng viên chức theo thể thống nhất, phù hợp với các văn bản pháp quy của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia TP.HCM, trường đại học Bách khoa, đồng thời đáp ứng được yêu cầu của nhà trường

Áp dụng cho các viên chức hợp đồng trường đã hết thời gian tập sự.

QT.TCHC-11

11

Bổ nhiệm viên chức trúng tuyển vào ngạch

Quy định cách thức quản lý, thực hiện bộ nhiệm viên chức trúng tuyển vào ngạch theo thể thống nhất, phù hợp với các văn bản pháp quy của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia TP.HCM, trường đại học Bách khoa, đồng thời đáp ứng được yêu cầu của nhà trường

Áp dụng đối với các đơn vị trực thuộc trường ĐHBK; các công chức, viên chức thuộc biên chế và người lao động ký hợp đồng trường trả lương, đang được xếp lương theo bảng lương chuyên mô, nghiệp vụ, thức hành, phục vụ do nhà nước quy định.

QT.TCHC-12

12

Ký hợp đồng làm việc lần đầu và hợp đồng làm việc không thời hạn

Quy định cách thức tiến hành việc ký hợp đồng lần đầu và ký hợp đồng làm việc không thời hạn theo thể thống nhất, phù hợp với các văn bản pháp quy của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia TP.HCM, trường đại học Bách khoa, đồng thời đáp ứng được yêu cầu của nhà trường

Áp dụng cho viên chức trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức và có đầy đủ hồ sở được bổ nhiệm vào ngạch (HĐ làm việc lần đầu); Đối với viên chức hết hạn hợp đống làm việc lần đầu (HĐ làm việc không thời hạn)

QT.TCHC-13

13

Cử Viên chức đi đào tạo và bồi dưỡng trong nước

Quy định cách thức quản lý, thực hiện việc xét duyệt hồ sơ cử đi đào tạo-bồi dưỡng trong nước theo thể thống nhất, phù hợp với các văn bản pháp quy của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia TP.HCM, trường đại học Bách khoa, đồng thời đáp ứng được yêu cầu của nhà trường.

Áp dụng đối với các công chức, viên chức thuộc biên chế và người lao động ký hợp đồng trường trả lương, đang được xếp lương theo b ảng lương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ do Nhà nước quy định. Áp dụng ở tất cả các đơn vị trực thuộc trường; các công chức, viên chức thuộc biên chế và người lao động ký hợp đồng trường trả lương, dang được xếp lương theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ do Nhà nước quy định

QT.TCHC-14

14

Cử viên chức đi công tác trong nước

Quản lý các viên chức của Trường  Đại học Bách khoa đi công tác trong

nước theo đúng quy định.Các đối tượng liên quan dễ dàng thực hiện các thủ tục cần thiết một cách nhanh chóng, chính xác nhờ quy định thống nhất về trình tự, biểu mẫu.Loại bỏ các bước không cần thiết để rút ngắn thời gian làm thủ tục xin đi công tác.

Áp dụng đối với các viên chức trong trường xin đi công tác trong nước

QT.TCHC-15

15

Cử viên chức đi công tác nước ngoài ngắn hạn (dưới 30 ngày)

Quản lý các viên chức của Trường Đại học Bách khoa đi công tác, du lịch nước ngoài ngắn hạn theo đúng quy định. Các đối tượng liên quan dễ dàng thực hiện các thủ tục cần thiết một cách nhanh chóng, chính xác nhờ quy định thống nhất về trình tự, biểu mẫu.Loại bỏ các bước không cần thiết để rút ngắn thời gian làm thủ tục xin đi công tác.

Áp dụng đối với các viên chức trong trường xin đi công tác, du lịch nước ngoài ngắn hạn (dưới 30 ngày).

QT.TCHC-16

16

Cử viên chức đi đào tạo, công tác dài hạn tại nước ngoài

Quy định cách thức tiến hành việc quản lý viên chức đi đào tạo/công tác dài hạn theo thể thống nhất, phù hợp với các văn bản pháp quy của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia TP.HCM, trường Đại học Bách khoa, đồng thời đáp ứng được yêu cầu do nhà trường đề ra. Xây dựng quy trình chuẩn để thực hiện và kiểm soát trình tự công việc, phân định rõ trách nhiệm quyền hạn trong thực thi công việc.

Áp dụng cho viên chức đi đào tạo/công tác dài hạn (từ 30 ngày trở lên); gia hạn thời gian đào tạo/công tác dài hạn tại nước ngoài; tiếp nhận viên chức sau khi hoàn thành chương trình đạo tạo/công tác tại nước ngoài trở về nước.

QT.TCHC-17

17

Xét duyệt học bổng Ngân sách nhà nước

Quy định thống nhất cách thức quản lý, thực hiện việc xét duyệt học bổng ngân sách nhà nước theo thể thống nhất, phù hợp với các văn bản pháp quy của Chính phủ, Bộ Giáodục và Đào tạo, Đại học Quốc gia TP.HCM, trường Đại học Bách Khoa, đồng thời đáp ứng được yêu cầu do Nhà trường đề ra.

Áp dụng đối với các đơn vị trực thuộc trường Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc gia TP.HCM; các công chức, viên chức thuộc biên chế và người lao động ký hợp đồng trường trả lương, đang được xếp lương theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ do Nhà nước quy định.

QT.TCHC-18

18

Xét nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn

Quy định thống nhất cách thức quản lý, thực hiện việc xét nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn theo thể thống nhất, phù h ợp với các văn bản pháp quy của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia TP.HCM, trường Đại học Bách Khoa, đồng thời đáp ứng được yêu cầu do Nhà trường đề ra.

Áp dụng đối với các công chức, viên chức thuộc biên chế của Trường, đang được xếp lương theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ do Nhà nước quy định. Áp dụng đối với các đơn vị trực thuộc trường Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc gia TP.HCM

QT.TCHC-19

19

Xét hưởng phụ cấp thâm niên công tác

Quy định thống nhất cách thức quản lý, thực hiện việc xét hưởng phụ cấp thâm niên công tác theo thể thống nhất, phù hợp với các văn bản pháp quy của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia TP.HCM, trường Đại học Bách Khoa, đồng thời đáp ứng được yêu cầu do Nhà trường đề ra. Áp dụng đối với các đơn vị  trực thuộc trường Đại học Bách Khoa; các công chức, viên chức  thuộc  biên chế  và người lao động ký hợp đồng trường trả lương (có tuổi từ  45 trở  lên), đã và  đang làm việc trong ngành giáo dục từ 5 năm trở lên và đang được xếp lương theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ do Nhà nước quy định.

QT.TCHC-20

20

Xét duyệt mức hưởng phụ cấp độc hại, nguy hiểm

Quy định thống nhất cách thức quản lý, thực hiện việc xét mức hưởng phụ cấp độc hại, nguy hiểm theo thể thống nhất, phù hợp với các văn bản pháp quy của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia TP.HCM, trường Đại học Bách Khoa, đồng thời đáp ứng được yêu cầu do Nhà trường đề ra.

Phụ cấp độc hại, nguy hiểm áp dụng đối với công chức, viên chức thuộc biên chế và người lao  động  ký  Hợp  đồng  trường  trả  lương  đang  được  xếp  lương  theo  bảng  lương  chuyên môn,  nghiệp  vụ,  thừa  hành,  phục  vụ  do  Nhà  nước  quy  định,  đang  làm  việc  trong  môi trường có yếu tố độc hại ho ặc nguy hiểm

QT.TCHC-21

21

Xét duyệt hồ sơ dự thi nâng ngạch

Quy định thống nhất cách thức quản lý, thực hiện việc xét duy ệt hồ sơ dự thi nâng ngạch theo thể thống nhất, phù hợp với các văn bản pháp quy của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia TP.HCM, trường Đại học Bách Khoa, đồng thời đáp ứng được yêu cầu do Nhà trường đề ra.

Áp dụng đối với các công chức, viên chức  thuộc  biên chế,  đã  được bổ  nhiệm vào ngạch chuyên viên và tương đương được 9 năm, hệ  số  lương hiện hưởng từ  3.66 trở  lên;  đang được xếp lương theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ do Nhà nước quy định, đang  làm  việc  trong  môi trường có yếu tố độc hại hoặc nguy hiểm. Áp dụng đối  với  các đơn  vị  trực  thuộc  trường  Đại  học  Bách  Khoa  –  Đại  học Quốc  gia TP.HCM

QT.TCHC-22

22

Xét chuyển ngạch, chuyển loại viên chức

Quy định thống nhất cách thức quản lý, thực hiện việc xét chuy ển ngạch hoặc chuyển loại viên chức theo thể thống nhất, phù hợp với các văn bản pháp quy của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia TP.HCM, trường Đại học Bách Khoa, đồng thời đáp ứng được yêu cầu do Nhà trường đề ra.

Áp dụng đối với các viên chức thuộc biên chế và người lao động ký hợp đồng trường trả lương, đang được xếp lương theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ do Nhà nước quy định.

Áp dụng đối với các đơn vị trực thuộc trường Đại học Bách Khoa.

QT.TCHC-23

23

Điều động viên chức

Quy định cách thức tiến hành việc điều động công tác của viên chức  theo  thể  thống nhất, phù hợp với các văn bản pháp quy của Chính phủ, Bộ  Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia TP.HCM, trường Đại học Bách  khoa, đồng thời đáp  ứng được yêu cầu do nhà trường đề ra.

Áp dụng cho các viên chức có nguyện vọng xin chuyển đơn vị công tác trong trường.

QT.TCHC-24

24

Tiếp nhận, thuyên chuyển viên chức biên chế

Quy định thống nhất cách thức quản lý, thực hiện việc tiếp nhận viên chức iên chế từ cơ quan ngoài về Trường công tác - chuyển công tác viên chức biên chế ra cơ quan ngoài theo thể thống nhất, phù hợp với các văn bản pháp quy của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia TP.HCM, trường Đại học Bách Khoa, đồng thời đáp ứng được yêu cầu do Nhà trường đề ra.

Áp dụng đối với các công chức, viên chức thuộc biên chế của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp nhà nước, đang được xếp lương theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ do Nhà nước quy định. Áp dụng đối với các đơn vị  trực thuộc trường Đại học Bách Khoa.

QT.TCHC-25

25

Giải quyết thôi việc cho người lao động

Quy định cách thức tiến hành việc giải quyết thôi việc cho người lao động theo thể thống nhất, phù hợp với các văn bản pháp quy của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia TP.HCM, trường Đại học Bách khoa, đồng thời đáp ứng được yêu cầu do nhà trường đề  ra.

Áp dụng cho người lao đ ộng và viên chức có đơn tự nguyện xin thôi việc; các đơn vị sử dụng lao động có công văn đề nghị chấm dứt hợp đồng lao động.

QT.TCHC-26

26

Giải quyết nghỉ thai sản hoặc nghỉ không hưởng lương cho người lao động

Quy định cách thức tiến hành việc giải quyết nghỉ thai sản hoặc nghỉ không hưởng lương cho người lao động theo thể thống nhất, phù hợp với các văn bản pháp quy của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia TP.HCM, trường Đại học Bách khoa, đồng thời đáp ứng được yêu cầu do nhà trường đề ra.

Áp dụng cho người lao động và viên chức xin nghỉ thai sản hoặc nghỉ không hưởng lương.

QT.TCHC-27

27

Tiếp nhận người lao động nghỉ thai sản hoặc nghỉ không hưởng lương

Quy định cách thức tiến hành việc tiếp nhận người lao động nghỉ thai sản hoặc nghỉ không hưởng lương theo thể thống nhất, phù hợp với các văn b ản pháp quy của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia TP.HCM, trường Đại học Bách khoa, đồng thời đáp ứng được yêu cầu do nhà trường đề ra.

Áp dụng cho người lao động và viên chức xin trở lại công tác sau thời gian nghỉ thai sản hoặc nghỉ không hưởng lương.

QT.TCHC-28

28

Giải quyết chế độ thai sản cho người lao động

Quy định cách thức tiến hành việc phân công viên chức giải quyết chế độ thai sản cho người lao động theo thể thống nhất, phù hợp với các văn bản pháp quy của Chính phủ.

Áp dụng đối với viên chức, nhân viên nữ mang thai /nhận con nuôi đang công tác tại Trường.

QT.TCHC-29

29

Giải quyết chế độ đau ốm cho người lao động

Quy định cách thức tiến hành việc phân công viên chức giải quyết cho người lao động hưởng chế độ ốm đau theo quy định của bảo hiểm xã hội.

Áp dụng đối với công chức, viên chức, nhân viên đang công tác tại Trường; viên  chức có con dưới 7 tuổi và đang tham gia đóng BHXH bắt buộc từ đủ ba tháng trở lên

QT.TCHC-30

30

Giải quyết chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động

Quy định cách thức tiến hành việc phân công viên chức hướng dẫn giải quyết chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho các viên chức, nhân viên đang công tác tại trường.

Áp dụng đối với công chức, viên chức, nhân viên đang công tác tại Trường và đang tham gia đóng BHXH bắt buộc.

QT.TCHC-31

31

Giải quyết chế độ hưu trí/ trợ cấp BHXH 1 lần

Quy định thống nhất cách thức quản lý và thực hiện quy trình giải quyết chế độ hưu trí/trợ cấp BHXH một lần theo một phương pháp thống nhất, khoa học, đáp ứng được yêu cầu đề ra.

Áp dụng đối với công chức, viên chức, nhân viên đang công tác tại Trường và đã có thời gian tham gia đóng BHXH bắt buộc từ đủ 12 tháng trở lên và đóng BHXH đủ 20 năm trở lên.

QT.TCHC-32

32

Giải quyết chế độ tử tuất cho người lao động

Quy định cách thức tiến hành việc phân công viên chức hướng dẫn giải quyết chế độ tử tuất cho người lao động. Xây dựng quy trình chuẩn để thực hiện và kiểm soát trình tự công việc, phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn trong thực thi công việc.

Áp dụng đối với công chức, viên chức, nhân viên đang công tác tại Trường và đã có thời gian tham gia đóng BHXH bắt buộc từ đủ 12 tháng trở lên.

QT.TCHC-33

33

Xét duyệt thi đua khen thưởng định kỳ

Quy định cách thức tiến hành việc đăng ký và xét thi đua – khen thưởng

định kỳ theo thể thống nhất, phù hợp với các văn bản pháp quy của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Bách Khoa, đồng thời đáp ứng được yêu cầu do nhà trường đề ra.

Áp dụng cho các viên chức trong trường đủ điều kiện được xét thi đua –khen thưởng hàng năm.

QT.TCHC-34

34

Xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân – Nhà giáo ưu tú

Quy định cách thức tiến hành việc xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân

dân, Nhà giáo ưu tú” theo thể thống nhất, phù hợp với các văn bản pháp quy của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Trường  Đại  học  Bách  Khoa,  đồng  thời đáp  ứng  được  yêu  cầu  do  nhà  trường đề ra.

Áp  dụng  cho  các  viên  chức  trong  trường  đủ  điều  kiện  được  xét  tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú”.

QT.TCHC-35

35

Xét chức danh Giáo sư – Phó giáo sư

Quy định cách thức tiến hành việc xét chức danh Giáo sư, Phó giáo sư

theo thể thống nhất, phù hợp với các văn bản pháp quy của Chính phủ, Bộ Giáo dục  và  Đào  tạo,  Đại  học  Quốc  gia  thành  phố  Hồ  Chí  Minh,  Trường  Đại  học Bách Khoa, đồng thời đáp ứng được yêu cầu do nhà trường đề ra.

Áp dụng cho các cán bộ giảng dạy trong và ngoài trường đăng ký xét chức danh Giáo sư, Phó giáo sư.

QT.TCHC-36

41

Thành lập đơn vị trực thuộc

Quy định cách thức tiến hành việc  thành lập  các đơn vị  trực thuộc trường  theo  thể hống nhất, phù hợp với các văn bản pháp quy của Chính phủ, Bộ  Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia TP.HCM, trường Đại học Bách khoa, đồng thời đáp ứng được yêu cầu do nhà trường đề ra.

Áp  dụng  đối  với  việc  thành  lập  các  đơn  vị  thuộc  thẩm  quyền  quyết  định  của Hiệu trưởng và các đơn vị  thuộc thẩm quyền quyết định của Đại học Quốc gia TP.HCM  và cấp trên.

QT.TCHC-43

  • Tin mới nhất
  • Báo cáo mới nhất
  • Báo cáo xem nhiều nhất
08 10

Trường Đại học Bách Khoa có thêm 02 chương trình đạt chứng nhận AUN – QA

Trong năm 2018, trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG – HCM đã có thêm 02 chương trình được công nhật đạt chuẩn AUN – QA là Kỹ thuật Xây dựng (khoa Kỹ thuật Xây dựng), Kỹ thuật Nhiệt (khoa Cơ khí).

Đọc thêm...
10 11

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA – ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM ĐẠT KIỂM ĐỊNH THEO TIÊU CHUẨN AUN-QA ...

Ngày 10/11/2017, Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG-HCM nhận được Báo cáo kết quả đánh giá ngoài của Tổ chức AUN. Theo đó, Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG-HCM đã đáp ứng các yêu cầu của bộ tiêu chuẩn ...

Đọc thêm...
26 10

Danh sách sinh viên năm cuối ĐÃ HOÀN THÀNH khảo sát về chương trình đào tạo và dịch vụ hỗ ...

Danh sách sinh viên năm cuối đã tham gia khảo sát về chương trình đào tạo và dịch vụ hỗ trợ

Đọc thêm...
26 10

Danh sách sinh viên OISP năm cuối ĐÃ HOÀN THÀNH khảo sát về chương trình đào tạo và dịch ...

Danh sách sinh viên OISP năm cuối đã tham gia khảo sát về chương trình đào tạo và dịch vụ hỗ trợ

Đọc thêm...
06 06

KẾT QUẢ KHẢO SÁT DOANH NGHIỆP - NĂM 2015-2016

Nội dung khảo sát tập trung vào 18 kỹ năng cơ bản, xoay quanh 2 yếu tố chính là mức độ quan trọng các kỹ năng và mức độ đáp ứng các kỹ năng của sinh viên. Tất cả các yếu tố đều được hỏi bằng ...

Đọc thêm...
02 06

KẾT QUẢ KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN VỀ MÔN HỌC - HỌC KỲ I/2016-2017

Báo cáo khảo sát sự hài lòng của sinh viên về môn học học kỳ I (2016 – 2017) được thực hiện dựa trên sự tổng hợp, phân tích thống kê và so sánh các kết quả thu được từ phiếu trả lời của ...

Đọc thêm...
04 01

KẾT QUẢ KHẢO SÁT VIỆC LÀM CỦA CSV SAU 01 NĂM TỐT NGHIỆP - NĂM 2016

I.TỔNG QUAN:   Số lượng sinh viên tốt nghiệp đợt 1 năm 2015  là 1892 sinh viên   Số phiếu phát ra: 1892 phiếu   Số ...

Đọc thêm...
01 11

KẾT QUẢ KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN VỀ MÔN HỌC - HỌC KỲ II/2015-2016

Nhằm đảm bảo và cải tiến chất lượng đào tạo, Trường Đại học Bách Khoa ĐHQG HCM định kỳ tổ chức lắng nghe ý kiến phản hồi của sinh viên về chất lượng tất cả các môn học. ...

Đọc thêm...
02 11
01 09

KẾT QUẢ KHẢO SÁT CÁN BỘ, CÔNG NHÂN VIÊN VỀ MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC - NĂM 2014

Năm 2014, khảo sát cán bộ công nhân viên lần đầu tiên được thực hiện và đã thu hút được khá đông cán bộ công nhân viên trường tham gia. Trong đợt khảo sát này, 1218phiếu câu hỏi được gửi đến tất cả ...

Đọc thêm...
01 09

KẾT QUẢ KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN VỀ MÔN HỌC - NĂM HỌC 2013-2014

Trong năm học 2013-2014, hoạt động khảo sát đã thu hút 123.137 lượt sinh viên tham gia và có được kết quả của 2.881 lớp môn học. BẢNG THỐNG KÊ TỶ LỆ SINH VIÊN CÁC KHOA/TRUNG TÂM TRẢ LỜI KHẢO SÁT - ...

Đọc thêm...
02 01

KẾT QUẢ KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN VỀ MÔN HỌC - HỌC KỲ I/2013-2014

Học kỳ I năm học 2013-2014, đợt khảo sát được tiến hành cho trên 1.388 lớp môn học và nhận được 63.913 lượt phản hồi từ sinh viên toàn trường. Những phản hồi của sinh viên về môn học được ghi nhận, ...

Đọc thêm...

Sơ đồ Hệ thống ĐBCL

Hình Ảnh

Thành viên

Hướng đến mục tiêu xây dựng hệ thống quản lý chất lượng, chuẩn hóa các quy trình làm việc liên quan đến công tác giáo dục và đào tạo, Đại học Bách Khoa triển khai xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng.

Thông tin liên hệ

  • Ban Đảm bảo Chất lượng,
    Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG Tp HCM
  • (028) 38647256 – ext. 5109
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ban Đảm Bảo Chất Lượng

Ban Đảm bảo chất lượng trường Đại học Bách Khoa được thành lập hành lập theo Quyết định số 49/QĐ-ĐHBK ngày 19/04/2005 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG Tp.HCM.. Đọc thêm

Đăng ký nhận tin

Đăng ký để nhận được thông tin cập nhật mới nhất từ Ban ĐBCL

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Green Dark_Green Oranges Yellow

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction