flag vietnamese flag english 

Ngày 10/11 năm 2017, Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG HCM nhận được Báo cáo kết quả đánh giá ngoài của Tổ chức AUN. Theo đó, Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM đã đáp ứng các yêu cầu của bộ tiêu chuẩn chất lượng AUN – QA cấp cơ sở giáo dục (1)(2).

Vào ngày 17/10/2017, Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc gia TPHCM sẽ nhận quyết định công nhận đạt chất lượng kiểm định cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn HCERES, Châu Âu.

Trường Đại học Bách Khoa - đơn vị có nhiều chương trình đào tạo nhất được công nhận đạt chuẩn AUN-QA trong Đại học Quốc gia TPHCM và cả nước.

Vào ngày 22/4/2015 vừa qua,Trường Đại học Bách Khoa đã được công nhận đạt chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, góp phần khẳng định uy tín trong công tác đào tạo và quản lý của trường Đại học Bách Khoa.

Tại Việt Nam, Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM là đơn vị đầu tiên và duy nhất đã nhận được chứng nhận đạt chuẩn kiểm định ABET của 02 ngành: Khoa học Máy tính và Kỹ thuật Máy tính.

Lễ công bố đạt chuẩn kiểm định ABET sẽ diễn ra vào ngày 04/11/2014

Ban đảm bảo chất lượng là đơn vị chuyên trách, có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất và phối hợp cùng các đơn vị triển khai các biện pháp để đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo, phấn đấu đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trường và chương trình, góp phần vào việc hoàn thành sứ mệnh và các mục tiêu đã ...

Thông báo tuyển dụng năm 2020
Thông báo tuyển dụng năm 2020
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA – ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM ĐẠT KIỂM ĐỊNH THEO TIÊU CHUẨN AUN-QA CẤP CƠ SỞ GIÁO DỤC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA – ĐẠI HỌC ...

Ngày 10/11 năm 2017, Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG HCM ...

Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc gia TPHCM nhận quyết định công nhận đạt chất lượng kiểm định cấp cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn HCERES, Châu Âu
Trường Đại học Bách Khoa – Đại học ...

Vào ngày 17/10/2017, Trường Đại học Bách Khoa – Đại học ...

THÀNH TỰU KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
THÀNH TỰU KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CỦA ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐƠN VỊ CÓ NHIỀU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NHẤT TRONG ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM VÀ CẢ NƯỚC ĐƯỢC CÔNG NHẬN ĐẠT CHUẨN KIỂM ĐỊNH AUN-QA
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐƠN VỊ ...

Trường Đại học Bách Khoa - đơn vị có nhiều chương trình đào ...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐẠT GIẤY CHỨNG NHẬN ISO 9001:2008 Ở LĨNH VỰC ĐÀO TẠO VÀ QUẢN LÝ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐẠT GIẤY ...

Vào ngày 22/4/2015 vừa qua,Trường Đại học Bách Khoa đã được ...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA – ĐHQG TP.HCM ĐẠT CHUẨN KIỂM ĐỊNH ABET
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA – ĐHQG ...

Tại Việt Nam, Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM là đơn ...

BAN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
BAN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG ĐẠI ...

Ban đảm bảo chất lượng là đơn vị chuyên trách, có nhiệm vụ ...

Mục tiêu - Kế hoạch
 
Thực hiện vai trò và sứ mạng của mình, hàng năm, Trường ĐHBK đều định hướng mục tiêu và kế hoạch trong kiểm soát và đảm bảo chất lượng ...Đọc thêm
Quy trình Đảm bảo Chất lượng
 
Nhà trường luôn định hướng và kiểm soát tổ chức một cách có hệ thống, đảm bảo có các bằng chứng về sự cam kết đối với việc xây dựng...Đọc thêm
Hành động khắc phục
 
Tại trường ĐHBK, việc kiểm soát và đảm bảo chất lượng luôn được quan tâm và cải tiến liên tục...Đọc thêm

Ban đảm bảo chất lượng là đơn vị chuyên trách, có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất và phối hợp cùng các đơn vị triển khai các biện pháp để đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo, phấn đấu đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trường và chương trình, góp phần vào việc hoàn thành sứ mệnh và các mục tiêu đã đề ra trong chiến lược phát triển trường.

•   Tên đơn vị

Tên tiếng Việt: BAN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
Tên tiếng Anh: OFFICE OF QUALITY ASSURANCE
   Cơ quan chủ quản
Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc gia TpHCM
   Địa chỉ đơn vị
Phòng 305 A1, 268 Lý Thường Kiệt, quận 10, TpHCM
Điện thoại: (08) 38647256 (08) 38647256 – ext. 5109
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   Website: www.oqa.hcmut.edu.vn

   Năm thành lập Ban ĐBCL

Ban Đảm bảo chất lượng trường Đại học Bách Khoa được thành lập hành lập theo Quyết định số 49/QĐ-ĐHBK ngày 19/04/2005 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG Tp.HCM.

   Chức năng chính

Ban đảm bảo chất lượng là đơn vị chuyên trách, có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất và phối hợp cùng các đơn vị triển khai các biện pháp để đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo, phấn đấu đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trường và chương trình, góp phần vào việc hoàn thành sứ mệnh và các mục tiêu đã đề ra trong chiến lược phát triển trường.

•    Nhiệm vụ

 1. Chủ trì xây dựng và trình  Hiệu trưởng  ban hành các tiêu chí, các văn bản đánh giá chất lượng đào tạo của các khoa, trung tâm; hướng dẫn, chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra việc  thực hiện các văn bản về đảm bảo chất lượng tại các đơn vị trong trường.
 2. Tổ chức triển khai công tác tự đánh giá và giúp  Hiệu trưởng  đề ra các biện pháp thực hiện, theo dõi giám sát các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo.
 3. Quản lý, lưu trữ hồ sơ tự  đánh giá. Thường xuyên cập nhật các minh chứng theo các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của trường.
 4. Chủ trì và phối hợp với các đơn vị trong việc cập nhật các thông tin, minh chứng của các đơn vị phục vụ cho việc kiểm định chất lượng.
 5. Chuẩn bị nội dung, tài liệu cho các cuộc họp Hội đồng tự đánh giá. Giúp các ủy viên Hội đồng tự đánh giá thu thập thông tin và làm báo cáo.
 6. Kiểm tra và báo cáo cho Hiệu trưởng việc thực hiện kế hoạch hành động đã đề ra trong báo cáo tự đánh giá.
 7. Sau 2 năm kể từ ngày có quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng, Ban Đảm bảo  Chất lượng  chủ trì công tác tự đánh giá giữa kỳ và gửi báo cáo cho Hội đồng kiểm định chất lượng trường đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo  (theo Điều 25 của Quyết định  số 38/2004/QĐ-BGD&ĐT  của Bộ trưởng BộGiáo dục và Đào tạo).
 8. Hướng dẫn và hỗ trợ các đơn vị thực hiện công tác tự đánh giá theo tiêu chí của trường đề ra và triển khai thực hiện công tác đảm bảo chất lượng tại các khoa, trung tâm đào tạo.
 9. Nghiên cứu tình trạng chất lượng, hiệu quả các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học. Từ  đó, xây dựng báo cáo và  kiến  nghị  Hiệu trưởng,  các đơn vị liên quan điều chỉnh các nguồn lực và quá trình thực hiện nhằm đáp ứng mục tiêu đào tạo đề ra.
 10. Phối hợp với đoàn đánh giá ngoài  trong việc thực hiện công tác kiểm định chất lượng đào tạo của trường.
 • Tin mới nhất
 • Báo cáo mới nhất
 • Báo cáo xem nhiều nhất
01 04
14 11

Công khai thông tin đối với cơ sở giáo dục và đào tạo

THỰC HIỆN CÔNG KHAI ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN theo thông tư 36/2017/TT-BGDĐT I. Thông tin kết quả kiểm định K. Công khai thông tin kiểm định cơ sở ...

Đọc thêm...
23 05

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Ban Đảm bảo chất lượng trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TPHCM có nhu cầu tuyển dụng 02 chuyên viên công tác toàn thời gian tại đơn vị.

Đọc thêm...
08 10

Trường Đại học Bách Khoa có thêm 02 chương trình đạt chứng nhận AUN – QA

Trong năm 2018, trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG – HCM đã có thêm 02 chương trình được công nhật đạt chuẩn AUN – QA là Kỹ thuật Xây dựng (khoa Kỹ thuật Xây dựng), Kỹ thuật Nhiệt (khoa Cơ khí).

Đọc thêm...
06 06

KẾT QUẢ KHẢO SÁT DOANH NGHIỆP - NĂM 2015-2016

Nội dung khảo sát tập trung vào 18 kỹ năng cơ bản, xoay quanh 2 yếu tố chính là mức độ quan trọng các kỹ năng và mức độ đáp ứng các kỹ năng của sinh viên. Tất cả các yếu tố đều được hỏi bằng ...

Đọc thêm...
02 06

KẾT QUẢ KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN VỀ MÔN HỌC - HỌC KỲ I/2016-2017

Báo cáo khảo sát sự hài lòng của sinh viên về môn học học kỳ I (2016 – 2017) được thực hiện dựa trên sự tổng hợp, phân tích thống kê và so sánh các kết quả thu được từ phiếu trả lời của ...

Đọc thêm...
04 01

KẾT QUẢ KHẢO SÁT VIỆC LÀM CỦA CSV SAU 01 NĂM TỐT NGHIỆP - NĂM 2016

I.TỔNG QUAN:   Số lượng sinh viên tốt nghiệp đợt 1 năm 2015  là 1892 sinh viên   Số phiếu phát ra: 1892 phiếu   Số ...

Đọc thêm...
01 11

KẾT QUẢ KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN VỀ MÔN HỌC - HỌC KỲ II/2015-2016

Nhằm đảm bảo và cải tiến chất lượng đào tạo, Trường Đại học Bách Khoa ĐHQG HCM định kỳ tổ chức lắng nghe ý kiến phản hồi của sinh viên về chất lượng tất cả các môn học. ...

Đọc thêm...
02 11
01 11

KẾT QUẢ KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN VỀ MÔN HỌC - HỌC KỲ II/2015-2016

Nhằm đảm bảo và cải tiến chất lượng đào tạo, Trường Đại học Bách Khoa ĐHQG HCM định kỳ tổ chức lắng nghe ý kiến phản hồi của sinh viên về chất lượng tất cả các môn học. ...

Đọc thêm...
01 09

KẾT QUẢ KHẢO SÁT CÁN BỘ, CÔNG NHÂN VIÊN VỀ MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC - NĂM 2014

Năm 2014, khảo sát cán bộ công nhân viên lần đầu tiên được thực hiện và đã thu hút được khá đông cán bộ công nhân viên trường tham gia. Trong đợt khảo sát này, 1218phiếu câu hỏi được gửi đến tất cả ...

Đọc thêm...
02 01

KẾT QUẢ KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN VỀ MÔN HỌC - HỌC KỲ I/2013-2014

Học kỳ I năm học 2013-2014, đợt khảo sát được tiến hành cho trên 1.388 lớp môn học và nhận được 63.913 lượt phản hồi từ sinh viên toàn trường. Những phản hồi của sinh viên về môn học được ghi nhận, ...

Đọc thêm...

Sơ đồ Hệ thống ĐBCL

Hình Ảnh

Thành viên

Hướng đến mục tiêu xây dựng hệ thống quản lý chất lượng, chuẩn hóa các quy trình làm việc liên quan đến công tác giáo dục và đào tạo, Đại học Bách Khoa triển khai xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng.

Thông tin liên hệ

 • Ban Đảm bảo Chất lượng,
  Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG Tp HCM
 • (028) 38647256 – ext. 5109
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ban Đảm Bảo Chất Lượng

Ban Đảm bảo chất lượng trường Đại học Bách Khoa được thành lập hành lập theo Quyết định số 49/QĐ-ĐHBK ngày 19/04/2005 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG Tp.HCM.. Đọc thêm

Đăng ký nhận tin

Đăng ký để nhận được thông tin cập nhật mới nhất từ Ban ĐBCL

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Green Dark_Green Oranges Yellow

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction