Trong năm 2018, trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG – HCM đã có thêm 02 chương trình được công nhật đạt chuẩn AUN – QA là Kỹ thuật Xây dựng (khoa Kỹ thuật Xây dựng), Kỹ thuật Nhiệt (khoa Cơ khí).

Sáng 05/10, PGS. TS. Mai Thanh Phong – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường đã tặng giấy khen của Hiệu trưởng cho khoa Kỹ thuật Xây dựng, khoa Cơ khí vì đã có thành tích xuất sắc trong việc triển khai và đạt chứng nhận chất lượng theo tiêu chuẩn AUN – QA (ASEAN University Network - Quality Assurance).

PGS. TS. Mai Thanh Phong – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường đã tặng giấy khen cho khoa

Kỹ thuật Xây dựng, khoa Cơ khí vì đã có thành tích xuất sắc trong việc triển khai và đạt chứng nhận

chất lượng theo tiêu chuẩn AUN – QA

Được biết trong những năm vừa qua, trường Đại học Bách Khoa đã đẩy mạnh việc  thực hiện công tác đảm bảo chất lượng và đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể trong hoạt động này. Việc 02 chương trình được công nhận đạt chuẩn AUN – QA đã nâng tổng số chương trình đạt chuẩn AUN – QA của trường Đại học Bách Khoa lên 13 chương trình, trở thành đơn vị có nhiều chương trình đào tạo nhất được công nhận đạt chuẩn AUN – QA trong ĐHQG – HCM và trên cả nước.

Bộ tiêu chuẩn AUN – QA được ban hành năm 2004 bởi Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (ASEAN University Network) với mục tiêu thúc đẩy quá trình đảm bảo chất lượng tại các trường đại học trong khu vực và hướng đến sự di động (mobility) của người học trong việc tích lũy tín chỉ từ các chương trình đạt chuẩn của các trường trong mạng lưới.  

PGS. TS. Mai Thanh Phong – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường đã tặng giấy khen cho khoa 

Kỹ thuật Xây dựng, khoa Cơ khí vì đã có thành tích xuất sắc trong việc triển khai và đạt chứng nhận 

chất lượng theo tiêu chuẩn AUN – QA

Có thể nói hoạt động kiểm định chất lượng dựa trên tiêu chuẩn AUN – QA có những vai trò và tác động tích cực nhất định đến quá trình đảm bảo và cải tiến chất lượng của trường Đại học Bách Khoa. Việc đạt chứng nhận AUN – QA đã khẳng định trường Đại học Bách Khoa có bước tiến đáng kể về chất lượng so với các trường trong nước và trong khu vực.  

Bên cạnh đó, trường Đại học Bách Khoa còn định hướng phát triển các chương trình đào tạo theo các tiêu chuẩn ABET, EUR-ACE, FIBAA, ACBSP và cũng đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể.

Xem thêm các thành tựu kiểm định của trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG-HCM

Nguồn: P.CTCT-SV