Ngày 26/6 vừa qua, tại Trường Đại học Bách Khoa đã diễn ra buổi họp giao ban giữa Ban Giám hiệu và lãnh đạo các Khoa, Trung tâm, Phòng, Ban trực thuộc trường về công tác đảm bảo chất lượng. Buổi họp đề cập đến tình hình tổng quan về công tác đảm bảo chất lượng trong nội bộ trường đại học Bách Khoa trong năm 2014 và công bố các kết quả khảo sát các bên liên quan.

IMG_3198

TS. Vũ Thế Dũng Phó Hiệu trưởng nhà trường trình bày tổng quan về công tác Đảm bảo chất lượng của trường

IMG_3204

TS. Lê Ngọc Quỳnh Lam – Trưởng ban Đảm bảo chất lượng trình bày kết quả khảo sát các bên liên quan

Thông qua buổi họp, nhà trường đã nhận thấy được những điểm mạnh, những mặt còn hạn chế trong công tác đảm bảo chất lượng, đồng thời lãnh đạo nhà trường và các đơn vị trực thuộc cũng đề ra những phương án, giải pháp nhằm khắc phục và cải tiến chất lượng toàn trường.

IMG_3208

Lãnh đạo các đơn vị thảo luận, góp ý trong buổi họp

IMG_3201

PGS.TS. Vũ Đình Thành-Hiệu trưởng nhà trường đưa ra kết luận cho cuộc họp