Năm 2014, khảo sát cán bộ công nhân viên lần đầu tiên được thực hiện và đã thu hút được khá đông cán bộ công nhân viên trường tham gia. Trong đợt khảo sát này, 1218phiếu câu hỏi được gửi đến tất cả Giảng viên, Chuyên viên và Nhân viên phục vụ hiện đang làm việc tại Nhà trường, tỷ lệ phản hồi là 59.9%  tương đương với 730/1218 phiếu. Trong đó:

-            Giảng viên: 435 giảng viên tham gia, đạt tỷ lệ 53.3% tổng số giảng viên;

-            Chuyên viên: 231chuyên viên tham gia, đạt tỷ lệ 70% tổng số chuyên viên;

-            Nhân viên phục vụ: 64 nhân viên tham gia, đạt tỷ lệ 92.75% tổng số nhân viên phục vụ.

Bảng thống kê tình hình thực hiện khảo sát trên toàn trường

STT

Đơn vị

Đội ngũ thực hiện khảo sát

Số lượng cán bộ tham gia

Tỷ lệ

1

Trường

Giảng viên

435

53.30%

Chuyên viên

231

70.00%

Nhân viên phục vụ

64

92.75%

2

Khoa Cơ Khí

Giảng viên

55

61.11%

Chuyên viên

8

36.36%

3

Khoa Công nghệ Vật liệu

Giảng viên

25

65.79%

Chuyên viên

4

80.00%

4

Khoa Địa chất - Dầu khí

Giảng viên

11

39.29%

Chuyên viên

1

25.00%

5

Khoa Điện - Điện tử

Giảng viên

57

45.24%

Chuyên viên

10

66.67%

6

Khoa Khoa học Kỹ thuật & Máy tính

Giảng viên

36

58.06%

Chuyên viên

6

85.71%

7

Khoa Khoa học Ứng dụng

Giảng viên

50

81.97%

Chuyên viên

8

88.89%

8

Khoa Kỹ thuật Giao thông

Giảng viên

20

66.67%

Chuyên viên

4

100.00%

9

Khoa Kỹ thuật Hóa học

Giảng viên

43

53.75%

Chuyên viên

6

33.33%

10

Khoa Kỹ thuật Xây dựng

Giảng viên

49

33.56%

Chuyên viên

6

75.00%

11

Khoa Môi trường và Tài nguyên

Giảng viên

17

60.71%

Chuyên viên

6

100.00%

12

Khoa Quản lý Công nghiệp

Giảng viên

29

76.32%

Chuyên viên

4

100.00%

13

Phòng, Ban, Trung tâm

Giảng viên

19

44.19%

Chuyên viên

127

81.41%

Nhân viên phục vụ

55

85.94%

 

XEM KẾT QUẢ CHI TIẾT TẠI ĐÂY