Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TPHCM đạt chứng nhận ISO 9001:2008 của Viện tiêu chuẩn Anh trong lĩnh vực đào tạo và quản lý.

Ngày 22/4/2015 vừa qua, trường Đại học Bách Khoa chính thức nhận được giấy chứng nhận ISO 9001:2008 của Viện tiêu chuẩn Anh trong lĩnh vực đào tạo và quản lý.

hinh2-web

Hiệu trưởng trường Đại học Bách Khoa trao bằng khen cho các đơn vị đạt chứng nhận ISO 9001:2008

Không chỉ chú trọng nâng cao chất lượng của tất cả các chương trình đào tạo, trường Đại học Bách Khoa còn liên tục cải tiến và không ngừng hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng nội bộ.

Từ tháng 6/2013, trường Đại học Bách Khoa đã thí điểm triển khai xây dựng hệ thống quản lý chất lượng nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Theo đó, có 09 khoa/ trung tâm, phòng ban trực thuộc trường triển khai thực hiện:

-   Về phía khoa/ trung tâm đào tạo có các đơn vị: Khoa Cơ khí, Khoa Kỹ thuật Giao thông, Khoa Kỹ thuật Địa chất & Dầu khí, Khoa Môi trường và Tài nguyên, Trung tâm Đào tạo Bảo dưỡng Công nghiệp, Trung tâm Ngoại ngữ.

- Về phía trung tâm, phòng ban chức năng: Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên & Việc làm, Phòng Tổ chức Hành chính và Ban Đảm bảo Chất lượng

Đến tháng 4/2015, Viện tiêu chuẩn Anh đã công nhận trường Đại học Bách Khoa đạt chuẩn ISO 9001:2008 trong lĩnh vực đào tạo và quản lý ở tất cả các bộ phận đã triển khai công tác này.

hinh3hinh4

Giấy chứng nhận ISO 9001:2008 của Viện tiêu chuẩn Anh

ISO 9001 (cách gọi tắt của ISO 9001:2008 - phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn ISO 9001) là một tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý chất lượng do tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế phát triển và ban hành vào ngày 15 tháng 11 năm 2008. Tiêu chuẩn này nhấn mạnh vào Hệ thống quản lý chất lượng của một tổ chức, đưa ra các yêu cầu được sử dụng như một khuôn khổ cho một Hệ thống quản lý chất lượng. Tiêu chuẩn này cũng được sử dụng cho việc đánh giá và chứng nhận về sự phù hợp Hệ thống quản lý chất lượng của một tổ chức.

Tại trường Đại học Bách Khoa, Văn phòng Đào tạo Quốc tế là đơn vị đầu tiên thực hiện và đạt chứng nhận ISO 9001:2008 vào năm 2012.

Như vậy, với việc liên tục đạt được chứng nhận ISO 9001:2008 đã phản ánh được quyết tâm của đội ngũ cán bộ, giảng viên trường Đại học Bách Khoa trong việc kiện toàn hệ thống quản lý chất lượng trong nhà trường đáp ứng sứ mạng cao cả của nhà trường trong công cuộc giáo dục đại học và phát triển đất nước.

Bản tin Ban Đảm bảo chất lượng