Tính đến thời điểm hiện tại, Trường Đại học Bách Khoa đã có tổng số 09 chương trình đạt chuẩn AUN-QA và là đơn vị có nhiều chương trình đào tạo nhất được công nhận đạt chuẩn AUN-QA trong Đại học Quốc gia TPHCM và cả nước.

* Bộ tiêu chuẩn AUN-QA được ban hành năm 2004 bởi Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (ASEAN University Network)với mục tiêu thúc đẩy quá trình đảm bảo chất lượng tại các trường đại học trong khu vực và hướng đến sự di động (mobility) của người học trong việc tích lũy tín chỉ từ các chương trình đạt chuẩn của các trường trong mạng lưới.

aun-hcmut

Buổi tổng kết hoạt động kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo AUN-QA năm 2015

 

Có thể nói hoạt động kiểm định chất lượng dựa trên tiêu chuẩn AUN-QA có những vai trò và tác động tích cực nhất định đến quá trình đảm bảo và cải tiến chất lượng của trường Đại học Bách Khoa. Việc đạt chứng nhận AUN-QA đã khẳng định trường Đại học Bách Khoacó bước tiến đáng kể về chất lượng so với các trường trong nước và trong khu vực.

Bên cạnh đó, trường Đại học Bách Khoa còn định hướng phát triển các chương trình đào tạo theo các tiêu chuẩn ABET, EUR-ACE, FIBAA, ACBSP và cũng đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể.

Các chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định quôc tế của trường Đại học Bách Khoa:

Tổ chức
kiểm định

Tên chương trình đạt chứng nhận

Giai đoạn
chứng nhận

ABET

Khoa học máy tính

2014 - 2019

Kỹ thuật máy tính

2014 - 2019

AUN

Điện tử - Viễn thông

2010 - 2014

Kỹ thuật Chế tạo

2012 - 2016

Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp

2013 - 2017

Kỹ thuật Hóa học

2013 - 2017

Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

2014 - 2018

Quản lý Công nghiệp

2014 - 2018

Cơ kỹ thuật

2015 - 2019

Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp 2015 - 2019
Kỹ thuật Điện-Điện tử (chương trình tiên tiến)

2015 - 2019

EUR-ACE
(CTI - ENAEE)

Cơ Điện tử

2010 - 2016

Kỹ thuật Hàng không

Vật liệu tiên tiến

Polime-Composite

Viễn thông

Hệ thống Năng lượng

EUR-ACE
(CTI)

Xây dựng dân dụng và Hiệu quả năng lượng

2014 - 2016

 

Một số hình ảnh về hoạt động kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA tại trường Đại học Bách Khoa

tv 1

 

tv 2

 

thuc hanh

 

nha xuong

Bản tin Ban Đảm bảo chất lượng