Để đáp ứng yêu cầu về chất lượng CTĐT ngày càng cao, đòi hỏi các Trường đại học nói chung và Đại học Bách khoa – ĐHQG-HCM nói riêng phải có sự chuẩn hóa chất lượng giáo dục đại học theo hướng quốc tế. Do đó, hoạt động kiểm định chất lượng luôn được Nhà trường đặc biệt quan tâm, xem đây là cơ hội để Nhà trường giải trình với xã hội, khẳng định chất lượng đào tạo một cách bền vững và được cải tiến liên tục.

Một số thành tựu trong công tác kiểm định tại Trường Đại học Bách khoa – ĐHQG-HCM đến nay

Trường Đại học Bách Khoa – Các thành tựu kiểm định đến nay

SO DO THANH TUU update 2020 

            Đối với công tác kiểm định chất lượng cấp cơ sở giáo dục, năm 2017, Đại học Bách khoa – ĐHQG-HCM là một trong bốn Trường đầu tiên của cả nước được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng theo HCERES. Cũng trong năm 2017, Trường cũng là một trong hai Trường đầu tiên của Việt Nam và là Trường thứ tư trong khu vực ASEAN đáp ứng yêu cầu bộ tiêu chuẩn đánh giá cấp cơ sở giáo dục theo AUN-QA.

Bảng tổng hợp kết quả kiểm định của Trường Đại học  Bách Khoa - Cấp trường

Tổ chức

kiểm định

Tên cơ sở đào tạo

Kết quả Giấy chứng nhận/công nhận

Ngày có

hiệu lực

Giá trị đến
Bộ GD&ĐT Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG-HCM Đạt 2005  
HCERES Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG-HCM Đạt 06/2017 06/2022
AUN-QA Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG-HCM Đạt 10/10/2017 09/10/2022
 

             Từ năm 2009 đến nay, Nhà trường đã đạt được nhiều thành tựu trong công tác kiểm định chất lượng CTĐT theo các chuẩn AUN-QA, EUR-ACE, FIBAA, ACBSP…Đặc biệt, 02 chương trình Khoa học Máy tính và Kỹ thuật Máy tính của Trường đã được cấp chứng nhận đạt chuẩn ABET vào năm 2014 và năm 2020 là một trong những cột mốc quan trọng. Bên cạnh đó, từ năm 2015 đến nay, 07 chương trình Việt - Pháp (PFIEV) của Trường luôn đạt chất lượng theo chuẩn CTI (Châu Âu), văn bằng được công nhận tương đương trình độ thạc sĩ. Cùng trong giai đoạn đó, chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh cũng liên tục được công nhận đạt yêu cầu của các chuẩn FIBAA, ACBSP, IACBE, AMBA. Các CTĐT của Nhà trường lần lượt được công nhận đạt chuẩn AUN-QA (tính đến năm 2018 là 13 chương trình) và gần đây nhất trong đợt đánh giá năm 2019, chương trình Thạc sĩ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông cũng vừa được công nhận.

 

Bảng tổng hợp kết quả kiểm định của Trường Đại học  Bách Khoa - Cấp chương trình

Tổ chức

kiểm định

Tên các chương trình đào tạo Kết quả Giấy chứng nhận/công nhận

Ngày có

hiệu lực

Giá trị đến
ABET 1. Khoa học máy tính Đạt 2014 2019
Đạt 2020 30/09/2026
2. Kỹ thuật máy tính Đạt 2014 2019
Đạt 2020 30/09/2026
AUN - QA 1. Điện tử - Viễn thông Đạt 12/01/2010 11/01/2014
2. Kỹ thuật Chế tạo Đạt 08/01/2012 07/01/2016
3. Kỹ thuật Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp Đạt 26/10/2013 25/10/2017
4. Kỹ thuật Hóa học Đạt 26/10/2013 25/10/2017
5. Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Đạt 10/11/2014 09/11/2018
6. Quản lý công nghiệp Đạt 10/11/2014 09/11/2018
7. Kỹ thuật Điện-Điện tử
(Chương trình tiên tiến)
Đạt 23/10/2015 22/10/2019
8. Kỹ thuật hệ thống công nghiệp Đạt 23/10/2015 22/10/2019
9. Cơ kỹ thuật Đạt 23/10/2015 22/10/2019
10. Điện – Điện tử
(bao gồm tất cả các CTĐT của Khoa Điện-Điện tử)
Đạt 24/12/2016 23/12/2020
11. Kỹ thuật Môi trường Đạt 24/12/2016 23/12/2020
12. Kỹ thuật Xây dựng Đạt 30/12/2017 29/12/2022
13. Kỹ thuật Nhiệt Đạt 25/02/2018 24/02/2023
14. Thạc sĩ Kỹ thuật Điện tử
(Master of Electronics Engineering)
Đạt 12/10/2019 11/10/2024
15. Thạc sĩ Kỹ thuật Viễn thông
(Master of Telecommunication Engineering)
Đạt 12/10/2019 11/10/2024
CTI 1. Kỹ thuật Điện
(Viễn thông)
 Đạt 01/09/2010 31/08/2016
 Đạt 01/09/2016 31/08/2022
2. Kỹ thuật Điện
(Hệ thống năng lượng)
Đạt 01/09/2010 31/08/2016
Đạt 01/09/2016 31/08/2022
3. Kỹ thuật Cơ khí
(Cơ điện tử)
Đạt 01/09/2010 31/08/2016
Đạt 01/09/2016 31/08/2022
4. Kỹ thuật Cơ khí
(Hàng không)
Đạt 01/09/2010 31/08/2016
Đạt 01/09/2016 31/08/2022
5. Kỹ thuật Cơ khí
(Vật liệu tiên tiến)
Đạt 01/09/2010 31/08/2016
Đạt 01/09/2016 31/08/2022
6. Kỹ thuật Cơ khí
(Vật liệu Polymer và Composite)
Đạt 01/09/2010 31/08/2016
Đạt 01/09/2016 31/08/2022
7. Kỹ thuật Xây dựng
(Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp và Hiệu quả Năng lượng)
Đạt 01/09/2010 31/08/2016
Đạt 01/09/2016 31/08/2022
IFT Công nghệ Thực phẩm Đạt 2020 2025
FIBAA Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
(chuyên ngành  tư vấn quản lý quốc tế - EMBA-MCI)
Đạt 24/09/2010 23/09/2015
Đạt 27/11/2015 26/11/2022
ACBSP Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
(Maastricht School of Management-MSM)
Đạt 14/11/2010 2020
AMBA Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
(Maastricht School of Management-MSM)
Đạt 2016 2018
Đạt 2018 2020
IACBE Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
(Maastricht School of Management-MSM)
Đạt 01/05/2010 2017
Đạt 01/12/2016 01/12/2023
BSI  1. Văn phòng Đào tạo Quốc tế Đạt 2012 24/10/2021
2. Phòng Tổ chức - Hành chính Đạt 22/04/2015 21/04/2021
3. Ban Đảm bảo Chất lượng Đạt 22/04/2015 21/04/2021
4. Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên và Việc làm Đạt 22/04/2015 21/04/2021
5. Trung tâm Ngoại ngữ Đạt 22/04/2015 21/04/2021
6. Trung tâm Đào tạo bảo dưỡng công nghiệp Đạt 22/04/2015 21/04/2021
7. Khoa Cơ khí Đạt 22/04/2015 21/04/2021
8. Khoa Kỹ thuật Địa chất và Dầu khí Đạt 22/04/2015 21/04/2021
9. Khoa Kỹ thuật Giao thông Đạt 22/04/2015 21/04/2021
10. Khoa Môi trường và Tài nguyên️ Đạt 22/04/2015 21/04/2021
11. Phòng Khoa học Công nghệ và Dự án Đạt 18/01/2017 21/04/2021
12. Phòng Quản trị Thiết bị Đạt 18/01/2017 21/04/2021
13. Phòng Quan hệ Đối ngoại Đạt 18/01/2017 21/04/2021
14. Phòng Đào tạo Đạt 23/06/2020 21/04/2021
15. Phòng Đào tạo Sau đại học Đạt 23/06/2020 21/04/2021
16. Phòng Công tác Chính trị - Sinh viên Đạt 23/06/2020 21/04/2021
17. Phòng Kế hoạch - Tài chính Đạt 23/06/2020 21/04/2021
18. Phòng Quản trị Thương hiệu - Truyền thông Đạt 23/06/2020 21/04/2021
19. Thư Viện Đạt 23/06/2020 21/04/2021
20. Khoa Điện – Điện tử Đạt 23/06/2020 21/04/2021
21. Khoa Khoa học Ứng dụng Đạt 23/06/2020 21/04/2021
22. Khoa Kỹ thuật Xây dựng Đạt 23/06/2020 21/04/2021
 

* Kết quả từ đoàn đánh giá