C.Huong2020new
CN. Nguyễn Thị Thu Hương
Chuyên viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phụ trách các lĩnh vực:

-          Công tác khảo sát môn học

-          Công tác khảo sát  sinh viên năm cuối

-          Công tác khảo sát cán bộ công nhân viên trường

-          Công tác văn thư