20161118 101710-1
CN. Ngô Kim Chi
Chuyên viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phụ trách các lĩnh vực:

-         Công tác khảo sát cựu sinh viên tại thời điểm nhận bằng tốt nghiệp

-      Công tác khảo sát cựu sinh viên sau 1 năm tốt nghiệp

-      Công tác tổ chức sự kiện