chau-1
KS. Lê Thị Diễm Châu
Chuyên viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phụ trách các lĩnh vực:

-          Công tác khảo sát doanh nghiệp

-          Công tác khảo sát cán bộ công nhân viên trường

-          Công tác chiến lược