C.Hien

TS. Ngô Thị Minh Hiền
Phó Trưởng ban
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lãnh đạo và quản lý các hoạt động của Ban Đảm bảo chất lượng.

Trực tiếp quản lý các lĩnh vực sau:

-          Công tác chiến lược

-          Công tác khảo sát

-          Công tác xếp hạng đại học

-          Công tác khác tại Ban ĐBCL