IMG 20200401 140413
 
ThS. Trần Thái Minh Chánh
Phó Trưởng ban

Lãnh đạo và quản lý các hoạt động của Ban Đảm bảo chất lượng.

Trực tiếp quản lý các lĩnh vực sau:

-  Công tác triển khai ISO

-  Công tác khảo sát

-  Công tác kiểm định chất lượng

-  Công tác khác tại Ban ĐBCL