Ban Đảm bảo chất lượng trường Đại học Bách Khoa được thành lập theo Quyết định số 49/QĐ-ĐHBK ngày 19/04/2005 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG Tp.HCM.

Hơn 13 năm hoạt động, Ban Đảm bảo chất lượng Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG Tp.HCM đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao trong tác đảm bảo chất lượng của trường.

Trưởng ban Đảm bảo chất lượng qua các thời kỳ:

ts truong chi hien

 TS. Trương Chí Hiền

(2005 - 2008)

ths do thanh son

ThS. Đỗ Thành Thanh Sơn

(2008 - 2012)

ts quynh lam

PGS.TS. Lê Ngọc Quỳnh Lam

(2013 - 9/2018)

aNhat-1

TS. Võ Đại Nhật

(10/2018 - nay)

 

Thành tựu trong công tác đảm bảo chất lượng từ 2005 đến nay:

2005

Đạt kiểm định chất lượng cấp trường theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo

2010

Đạt chứng nhận chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA chương trình Điện tử-Viễn thông

2010

Đạt chứng nhận chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn EUR-ACE các chương trình PFIEV

2012

Đạt chứng nhận chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA chương trình Kỹ thuật Chế tạo

2012

Đạt chứng nhận chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn FIBAA  chương trình EMBA-MCI

2013

Đạt chứng nhận chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA cho hai chương trình: Kỹ thuật Hóa học và Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp

2014

Đạt chứng nhận chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn ABET cho hai chương trình: Khoa học Máy tính và Kỹ thuật Máy tính

 

Đạt chứng nhận chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA cho hai chương trình: Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa và Quản lý Công Nghiệp

 

 

 

2015

 

Đạt chứng nhận ISO 9001:2008 về công tác đào tạo và quản lý tại 09 bộ phận trực thuộc trường

Đạt chứng nhận chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA cho ba chương trình: Điện - Điện tử (CTTT), Cơ kỹ thuật và Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp

 

2016

 

Đạt chứng nhận ISO 9001:2008 mở rộng cho 03 bộ phận trực thuộc trường

Đạt chứng nhận chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA cho hai chương trình: Điện - Điện tử và Kỹ thuật Môi trường

 

 

2017

 

 

Đạt kiểm định chất lượng cấp trường theo tiêu chuẩn HCERES (châu Âu)

Đạt kiểm định chất lượng cấp trường theo tiêu chuẩn AUN-QA

Đạt chứng nhận chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA chương trìnhKỹ thuật Xây dựng

 

 

2018

Đạt chứng nhận chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA chương trìnhKỹ thuật nhiệt

Đạt chứng nhận ISO 9001:2015 về công tác đào tạo và quản lý tại 13 bộ phận trực thuộc trường

Tin liên quan