LĨNH VỰC CÔNG TÁC

aNhat-1

TS. Võ Đại Nhật
Trưởng ban
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lãnh đạo và quản lý chung các hoạt động của Ban Đảm bảo chất lượng.

Trực tiếp chỉ đạo và quản lý các lĩnh vực sau:

-  Công tác kiểm định chất lượng

-  Công tác chiến lược

-  Công tác khảo sát

-  Công tác triển khai ISO

-  Công tác xây dựng văn hóa chất lượng

-   Công tác xếp hạng đại học

-  Công tác khác tại Ban ĐBCL

 
IMG 20200401 140413
 
ThS. Trần Thái Minh Chánh
Phó Trưởng ban
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lãnh đạo và quản lý các hoạt động của Ban Đảm bảo chất lượng.

Trực tiếp quản lý các lĩnh vực sau:

-  Công tác triển khai ISO

-  Công tác khảo sát

-  Công tác kiểm định chất lượng

-  Công tác khác tại Ban ĐBCL

 

DSC08887-1
ThS. Vưu Thị Thùy Trang
Chuyên viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Đang học tập chuyên môn ở nước ngoài
C.Huong2020new
CN. Nguyễn Thị Thu Hương
Chuyên viên
Chuyên viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phụ trách các lĩnh vực:

-  Công tác khảo sát môn học

-  Công tác khảo sát  sinh viên năm cuối

-  Công tác khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công 

-  Công tác báo cáo nội bộ và bên ngoài

-  Công tác văn thư

HoaTNT
KS. Trần Ngọc Thanh Hòa
Chuyên viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phụ trách các lĩnh vực:

-   Duy trì hệ thống QLCL theo ISO

-   Công tác Chiến lược

-  Công tác xây dựng văn hóa chất lượng

-   Công tác khảo sát tân sinh viên

-   Công tác khảo sát sau 1/2 chu kỳ đào tạo

-   Công tác quản trị FanPage Ban ĐBCL

chiNK
ThS. Ngô Kim Chi
Chuyên viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phụ trách các lĩnh vực:

-   Công tác Chiến lược

-  Công tác kiểm định chất lượng

-  Công tác xây dựng văn hóa chất lượng

-  Công tác tổ chức sự kiện

-  Công tác Tài chính-Kế toán tại Ban ĐBCL

-  Công tác quản trị website ĐBCL


chau
ThS. Lê Thị Diễm Châu
Chuyên viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đang học tập chuyên môn ở nước ngoài

 

 
tranVA2
 
CN. Võ Ánh Trân
Chuyên viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Phụ trách các lĩnh vực:

-  Công tác khảo sát SVTN tại thời điểm nhận bằng

-  Công tác khảo sát CSV sau 1 năm tốt nghiệp

-  Công tác khảo sát CBCNV

-  Công tác khảo sát Doanh nghiệp

-   Công tác xếp hạng đại học

 

Tin liên quan