flag vietnamese flag english 

Danh sách nhân sự phụ trách công tác đánh giá, kiểm định chất lượng Chương trình đào tạo Trường Đại học Bách khoa _ ĐHQG-HCM

 

STT Họ và tên Nhiệm vụ trong Tổ công tác đảm bảo chất lượng (*) Email
   Ban Quản lý mạng    
1 Nguyễn Thanh Tùng Tổ trưởng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Tống Tất Hùng Thành viên - Thư ký This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Lê Bảo Thịnh Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   Ban Thanh tra Giáo dục    
1 Nguyễn Vương Chí Tổ trưởng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Lê Minh Duy Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Trần Trung Dũng Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Nguyễn Thị Ngọc Oanh Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   Khoa Công nghệ Vật liệu    
1 Huỳnh Đại Phú Phụ trách chung This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Cao Xuân Việt Tổ trưởng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Bùi Văn Tiến Tổ viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Trần Hoàng Minh Tổ viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Đỗ Khổng Thanh Thảo Tổ viên - Thư ký This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   Khoa Cơ khí    
1 Phạm Quang Trung Tổ trưởng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Phan Thị Mai Hà Tổ phó This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Bành Quốc Nguyên Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Ngô Hà Quang Thịnh Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Trần Song Bảo Truc Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   Khoa Điện - Điện tử    
1 Nguyễn Quang Nam Tổ trưởng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Phan Quốc Dũng Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Trần Quang Việt Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Hoàng Thị Hương Huệ Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Ngô Thị Anh Thơ Thư ký This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính    
1 Quản Thành Thơ Phụ trách chung This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Võ Thị Ngọc Châu Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Vương Bá Thịnh Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Lưu Quang Huân Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Lê Thanh Vân Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Nguyễn Lê Duy Lai Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 Trần Thanh Bình Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8 Nguyễn Lê Phương Thảo Thành viên - Thư ký This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   Khoa Khoa học Ứng dụng    
1 Lê Xuân Đại Tổ phó This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Đào Thị Bích Hồng Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Trần Trung Nghĩa Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Huỳnh Quang Linh Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Vũ Công Hòa Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Nguyễn Ngọc Minh Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 Trần Kim Bằng Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8 Nguyễn Thái Hiền Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
9 Nguyễn Thanh Nhã Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
10 Huỳnh Thị Hồng Diễm Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
11 Phùng Trọng Thực Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
12 Nguyễn Trung Hậu Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
13 Trịnh Trần Hồng Duyên Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
14 Lê Quốc Khải Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
15 Vũ Quốc Phong Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
16 Từ Thị Lan Hương Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
17 Lê Thị Thanh Hằng Thư ký This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   Khoa Kỹ thuật Địa chất và Dầu khí    
1 Phạm Sơn Tùng Tổ trưởng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Phí Hoàng Quang Trung Tổ phó  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Đổng Uyên Thanh Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Huỳnh Văn Tế Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Phạm Minh Tuấn Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Trương Quốc Thanh Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 Nguyễn Tuấn Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   Khoa Kỹ thuật Giao thông    
1 Nguyễn Song Thanh Thảo Tổ trưởng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Đoàn Minh Thiện Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Vũ Thị Kim Châu Thành viên- Thư ký This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Trần Đăng Long Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Hồng Đức Thông Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Trần Quang Lâm Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 Lê Thị Hồng Hiếu Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8 Ngô Khánh Hiếu Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
9 Lê Tất Hiển Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
10 Trần Hải Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   Khoa Kỹ thuật Xây dựng    
1 Võ Thị Tuyết Giang Tổ trưởng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Phan Thị Anh Thư Tổ phó This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Võ Việt Hải Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Trần Hải Yến  Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Trần Hoàng Linh  Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Trà Nguyễn Quỳnh Nga  Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 Nguyễn Nhựt Nhứt  Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8 Phạm Thanh Trà  Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
9 Nguyễn Xuân Vũ  Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
10 Thái Sơn  Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
11 Lê Tuấn Anh  Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
12 Trần Thị Ngọc Nhi  Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   Khoa Kỹ Thuật Hoá học    
1 Nguyễn Kim Trung Tổ trưởng ngành Kỹ thuật KTHH This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Nguyễn Tuấn Anh Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
3 Châu Trần Diễm Ái Tổ trưởng ngành Công nghệ TP This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
4 Võ Thanh Phúc   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
5 Tạ Thị Minh Ngọc   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Hoàng Mỹ Dung   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
   Khoa Môi trường và Tài nguyên    
1 Đặng Vũ Bích Hạnh Tổ trưởng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Nguyễn Thị Hiếu Tổ phó This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Trịnh Thị Bích Huyền Thành viên- Thư ký This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Dư Mỹ Lệ Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Võ Thanh Hằng Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Lâm Văn Giang Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 Mai Công Nhựt Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   Khoa Quản lý Công nghiệp    
1 Trương Minh Chương Tổ trưởng  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
2 Nguyễn Vũ Quang Tổ phó This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Lê Thị Thanh Xuân Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Phạm Quốc Trung Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Lê Hoài Kiều Giang Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Nguyễn Thị Hoàng Mai Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8 Nguyễn Việt Đức Thành viên - Thư ký This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   Phòng Công tác Chính trị - Sinh viên    
1 Trần Việt Toàn Tổ trưởng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Trần Thị Thanh Xuân Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   Phòng Đào tạo    
1 Nguyễn Duy Anh Tổ trưởng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Nguyễn Đình Tuyên Tổ phó This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Phan Thị Mỹ Châu Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Trần Thị Kim Phượng Thành viên - Thư ký This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Liêu Yến Hồng Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   Phòng Đào tạo Sau Đại học    
1 Hồ Đức Duy Tổ trưởng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Nguyễn Hữu Gơ Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Đặng Vũ Thị Minh Phương Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Hà Thị Phương Trang Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Nguyễn Thị Tường Vi Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Phan Thị Phương Thảo Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Phòng Khoa học Công nghệ và Dự án    
1 Nguyễn Thị Ngọc Hiền Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   Phòng Kế hoạch Tài chính    
1 Nguyễn Thị Mỹ Dung Tổ trưởng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Ngô Thị Quỳnh Trang Tổ phó This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Huỳnh Thị Tú Anh Thành viên- Thư ký This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Trịnh Văn Bách Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Trần Thị Trà Mi Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   Phòng Quản trị Thiết bị    
1 Nguyễn Văn Liêm Tổ trưởng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Huỳnh Văn Thịnh Tổ phó This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Nguyễn Cao Lâm Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   Phòng Tổ chức - Hành chính    
1 Huỳnh Kỳ Phương Hạ Phụ trách chung This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Châu Ngọc Đỗ Quyên Tổ trưởng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Trịnh Minh Giang Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Lê Thị Huyền Trang Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   Thư viện    
1 Lê Hoàng Tuấn Tổ trưởng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Lê Thị Tuyền Tổ phó This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Nguyễn Trung Hiếu Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   Trung tâm Ngoại ngữ    
1 Dương Kim Hương Tổ trưởng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Nguyễn Thị Lan Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Trung tâm Đào tạo Bảo dưỡng Công nghiệp   
1 Phạm Huy Hoàng   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Đặng Anh Duy Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Lê Hoàng Thiện Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Võ Duy Công Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Nguyễn Trí Dũng Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Lê Thị Huế Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   Văn phòng Đào tạo Quốc tế    
1 Nguyễn Cảnh Tuấn Tổ trưởng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Nguyễn Thị Thanh Trang Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Lưu Thị Kim Cúc Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Danh sách nhân sự phụ trách công tác ISO Trường Đại học Bách khoa _ ĐHQG-HCM

 

STT Họ và tên Nhiệm vụ trong Tổ công tác đảm bảo chất lượng (*) Email
   Ban Quản lý mạng    
1 Nguyễn Thanh Tùng Tổ trưởng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Tống Tất Hùng Thành viên - Thư ký This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Lê Bảo Thịnh Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   Ban Thanh tra Giáo dục    
1 Lê Minh Duy Tổ trưởng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Trần Trung Dũng Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Nguyễn Thị Ngọc Oanh Thành viên - Thư ký This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   Khoa Công nghệ Vật liệu    
1 Cao Xuân Việt Tổ trưởng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Bùi Văn Tiến Tổ viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Trần Hoàng Minh Tổ viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Đỗ Khổng Thanh Thảo Tổ viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Võ Thị Thúy Huỳnh Tổ viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Trần Thị Linh Thảo Tổ viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   Khoa Cơ khí    
1 Trần Đại Nguyên Tổ trưởng Tổ ISO This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Trần Song Bảo Trúc Thư ký Tổ ĐBCL This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Lê Thanh  Long Thành viên Tổ ISO This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   Khoa Điện - Điện tử    
1 Nguyễn Quang Nam Tổ trưởng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Ngô Thị Anh Thơ Thành viên - Thư ký This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Hoàng Thị Hương Huệ Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính    
1 Nguyễn Cao Trí Tổ trưởng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Nguyễn Thị Kim Cương Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Lê Thị Thuý Hằng Thành viên - Thư ký This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   Khoa Khoa học Ứng dụng    
1 Lê Xuân Đại Tổ trưởng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Đào Thị Bích Hồng Giám sát This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Nguyễn Ngọc Minh Thư ký This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Huỳnh Thị Hồng Diễm Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Trần Kim Bằng Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Nguyễn Như Sơn Thủy Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 Trần Văn Tiến Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8 Vũ Quốc Phong Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
9 Nguyễn Hoàng Giang Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
10 Trần Thiên Hậu Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
11 Phạm Bảo Toàn Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   Khoa Kỹ thuật Địa chất và Dầu khí    
1 Phạm Sơn Tùng Tổ trưởng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Phí Hoàng Quang Trung Tổ phó  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Đổng Uyên Thanh Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Huỳnh Văn Tế Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Phạm Minh Tuấn Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Trương Quốc Thanh Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 Nguyễn Tuấn Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   Khoa Kỹ thuật Giao thông    
1 Nguyễn Song Thanh Thảo Tổ trưởng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Đoàn Minh Thiện Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Nguyễn Thị Hoài Thu Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Vũ Thị Kim Châu Thành viên - Thư ký This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   Khoa Kỹ Thuật Hoá học    
1 Hoàng Anh Hoàng Tổ trưởng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Nguyễn Minh Thiện Thư ký This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Nguyễn Thị Thu Sương Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Hoàng Thị Thương Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Đặng Thị Uyên Hà Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Nguyễn Thị Thanh Vân Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   Khoa Kỹ thuật Xây dựng    
1 Phan Thị Anh Thư Tổ trưởng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Võ Thị Tuyết Giang Tổ phó This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   Khoa Môi trường và Tài nguyên    
1 Đặng Vũ Bích Hạnh Tổ trưởng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Nguyễn Thị Thu Thủy Tổ Phó This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Nguyễn Thị Hiếu Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Mai Minh Phương Thành viên - Thư ký This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Lại Duy Phương Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Trịnh Thị Bích Huyền Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   Khoa Quản lý Công nghiệp    
1 Nguyễn Thùy Trang Tổ trưởng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Nguyễn Thị Hoàng Mai Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Nguyễn Việt Đức Thành viên - Thư ký This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   Phòng Công tác Chính trị - Sinh viên    
1 Võ Tấn Thông Tổ trưởng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
2 Trần Thị Thanh Xuân Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Vũ Thị Thúy Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Ngô Thị Vân Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Phạm Thị Kim Phượng Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   Phòng Đào tạo    
1 Nguyễn Duy Anh Tổ trưởng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Nguyễn Đình Tuyên Tổ phó This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Hoàng Thị Ngọc Thành viên - Thư ký This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Liêu Yến Hồng Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Liêu Yến Xuân Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   Phòng Đào tạo Sau Đại học    
1 Hồ Đức Duy Tổ trưởng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Nguyễn Hữu Gơ Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Đặng Vũ Thị Minh Phương Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Hà Thị Phương Trang Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Nguyễn Thị Tường Vi Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Phan Thị Phương Thảo Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 Nguyễn Phan Hoài Vũ Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8 Lê Thị Phương Dung Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   Phòng Khoa học Công nghệ và Dự án    
1 Võ Ngọc Điều Tổ trưởng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Nguyễn Thị Hồng Vân Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Nguyễn Thị Ngọc Hiền Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Nguyễn Thị Bích Nhung Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Nguyễn Duy Thanh Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Nguyễn Hoàng Việt Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   Phòng Kế hoạch Tài chính    
1 Ngô Thị Quỳnh Trang Tổ trưởng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Mai Thị Thùy Hương Tổ phó This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Huỳnh Thị Tú Anh Thành viên- Thư ký This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Trịnh Văn Bách Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Trần Thị Trà Mi Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Nguyễn Lê Dũng Tổ Trưởng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 Nguyễn Lương Dạ Ngân Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Phòng Quản trị Thương hiệu - Truyền thông    
1 Lý Hùng Anh Tổ trưởng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Nguyễn Thủy Tiên Tổ phó This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   Phòng Quản trị Thiết bị    
1 Huỳnh Văn Thịnh Tổ trưởng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Nguyễn Văn Liêm Phụ trách chung This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Trần Mỹ Đan Thụy Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Trần Quang Thành Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Nguyễn Thị Cẫm Nhung Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Nguyễn Cao Huân Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 Nguyễn Cao Lâm Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8 Mai Thị Thu Thủy Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   Phòng Tổ chức - Hành chính    
1 Huỳnh Kỳ Phương Hạ Phụ trách chung This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Châu Ngọc Đỗ Quyên Tổ trưởng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Trịnh Minh Giang Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Lê Thị Huyền Trang Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   Thư viện    
1 Lê Hoàng Tuấn Tổ trưởng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Lê Thị Tuyền Tổ phó This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Đặng Thành Lâm Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Trương Cẩm Thúy Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Trần Thị Yên Trinh Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Vũ Thị Bích Phượng Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 Võ Thị Hồng Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8 Phạm Thị Minh Nguyệt Thành viên - Thư ký This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên và Việc làm    
1 Trần Việt Toàn Phụ trách chung This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Nguyễn Vũ Anh Tuấn Tổ trưởng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Trần Văn Bình Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   Trung tâm Ngoại ngữ    
1 Dương Kim Hương Tổ trưởng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Nguyễn Thị Lan Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Nguyễn Tuấn Anh Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Nguyễn Hữu Thành Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Trung tâm Đào tạo Bảo dưỡng Công nghiệp    
1 Nguyễn Thanh Trương Tổ trưởng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Đặng Anh Duy Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Lê Hoàng Thiện Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Võ Duy Công Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Nguyễn Trí Dũng Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Nguyễn Thị Xuân Lâm Thư ký This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   Văn phòng Đào tạo Quốc tế    
1 Nguyễn Cảnh Tuấn Tổ trưởng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Nguyễn Thị Thanh Trang Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Lưu Thị Kim Cúc Thành viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Tin liên quan

Sự kiện nổi bật

Thông báo tuyển dụng năm 06/2021

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG Trường Đại học Bách khoa – ĐHQG-HCM đang cần tuyển dụng nhân sự cho Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng với yêu cầu như sau: ...

Đọc thêm...

Hình Ảnh

Đang truy cập

Đang có 20 khách và không thành viên đang online

Thông tin liên hệ

  • Ban Đảm bảo Chất lượng,
    Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG Tp HCM
  • (028) 38647256 – ext. 5109
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ban Đảm Bảo Chất Lượng

Ban Đảm bảo chất lượng trường Đại học Bách Khoa được thành lập hành lập theo Quyết định số 49/QĐ-ĐHBK ngày 19/04/2005 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG Tp.HCM.. Đọc thêm

Đăng ký nhận tin

Đăng ký để nhận được thông tin cập nhật mới nhất từ Ban ĐBCL

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Green Dark_Green Oranges Yellow

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction