flag vietnamese flag english 

 

STT

Họ và Tên cán bộ

Vị trí công tác tại đơn vị

Nhiệm vụ
trong Tổ ĐBCL

Địa chỉ email

KHOA QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP

1.     

TS. Phạm Quốc Trung

Phó Trưởng
Khoa

Tổ trưởng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2.                   

TS. Nguyễn Mạnh Tuân

Phó Trưởng Khoa

Tổ phó

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3.     

ThS. Huỳnh Bảo Tuân

Giảng viên

Ủy viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4.     

ThS. Trần Thị Phương Thảo

Giảng viên

Ủy viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5.     

CN. Lâm Thị Mỹ Tiên

Thư ký VPK

Thư ký

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN

6.                   

TS. Đặng Vũ Bích Hạnh

Giảng viên, Trưởng phòng TN

Tổ trưởng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7.                   

PGS.TS. Võ Lê Phú

Phó Trưởng khoa

Ủy viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8.                   

TS. Trần Tiến Khôi

CNBM, Giảng viên

Ủy viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9.                   

PGS. TS. Lê Văn Khoa

CNBM, Giảng viên

Ủy viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10.              

Cô Nguyễn Thị Thu Thủy

 Giáo vụ ĐH

Ủy viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11.              

ThS. Lại Duy Phương

NV PTN

Ủy viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12.              

Cô Mai Minh Phương

Giáo vụ SĐH

Thư ký

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG

13.              

TS. Lê Xuân Đại

Phó Trưởng Khoa

Tổ trưởng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

14.              

TS. Nguyễn Tiến Dũng

Giảng viên

Ủy viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

15.              

ThS. Nguyễn Như Sơn Thủy

Giảng viên

Ủy viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

16.              

ThS. Nguyễn Duy Khương

Giảng viên

Ủy viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

17.              

KS. Lê Thị Thanh Hằng

Thư ký VPK

Thư ký

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KHOA KỸ THUẬT GIAO THÔNG

18.              

TS. Lê Đình Tuân

Phó Trưởng Khoa

Tổ trưởng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

19.              

TS. Nguyễn Lê Duy Khải

Trưởng Khoa

Ủy viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

20.              

TS. Trần Hữu Nhân

Giảng viên

Ủy viên

thnhan@hcmut.edu.vn

21.              

ThS. Vũ Thị Kim Châu

Thư ký VPK

Ủy viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

22.              

CN. Nguyễn Thị Lan Phương

Thư ký SĐH

Thư ký

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KHOA CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU

23.              

TS. Huỳnh Công Khanh

Phó Trưởng Khoa

Tổ trưởng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

24.              

ThS. Lưu Hoàng Tâm

Giảng viên

Ủy viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

25.              

TS. Vũ Anh Quang

Giảng viên

Thư ký

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KHOA KỸ THUẬT ĐỊA CHẤT VÀ DẦU KHÍ

26.              

TS. Tạ Quốc Dũng

Phó Trưởng Khoa

Tổ trưởng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

27.              

PGS.TS. Nguyễn Việt Kỳ

Trưởng Khoa

Ủy viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

28.              

TS. Mai Cao Lân

Giảng viên

Ủy viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

29.              

Trần Thị Mai Hương

Giảng viên

Ủy viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

30.              

TS. Bùi Trọng Vinh

Giảng viên

Ủy viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

31.              

TS. Võ Đại Nhật

Giảng viên

Ủy viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

32.              

ThS. Nguyễn Lan Phương

Thư ký Giáo vụ

Thư ký

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KHOA KỸ THUẬT HÓA HỌC

33.              

PSG. TS. Phan Thanh Sơn Nam

Trưởng Khoa

Tổ trưởng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

34.              

TS. Nguyễn Quang Long

Phó Trưởng Khoa

Ủy viên thường trực

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

35.              

Châu Trần Diễm Ái

Giảng viên

Ủy viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

36.              

TS. Phạm Hồ Mỹ Phương

Giảng viên

Ủy viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

37.              

Cô Hoàng Thị Thương

Thư ký VPK

Thư ký

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH

38.              

TS. Phạm Trần Vũ

Phó Trưởng Khoa

Tổ trưởng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

39.              

TS. Nguyễn Hứa Phùng

Giảng viên

Ủy viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

40.              

TS. Võ Thị Ngọc Châu

Giảng viên

Ủy viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

41.              

TS. Phạm Quốc Cường

Giảng viên

Ủy viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

Cô Nguyễn Lê Phương Thảo

Thư ký VPK

Thư ký

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

43.              

GVC.TS. Nguyễn Quang Nam

Phó Trưởng Khoa

Tổ trưởng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

44.              

PGS. TS. Hoàng Trang

Phó Trưởng Khoa

Ủy viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

45.              

ThS. Trần Quang Việt

Giảng viên

Ủy viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

46.              

TS. Trịnh Xuân Dũng

Giảng viên

Ủy viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

47.              

CN. Huỳnh Thị Kiều Ngân

Giảng viên

Thư ký

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KHOA CƠ KHÍ

48.              

ThS. Trần Đại Nguyên

Phó Trưởng Khoa

Tổ trưởng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

49.              

TS. Phạm Công Bằng

Phó Trưởng Khoa

Tổ phó

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

50.              

TS. Đỗ Ngọc Hiền

Phó Trưởng Khoa

Ủy viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

51.              

PGS.TS. Lưu Thanh Tùng

Giảng viên

Ủy viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

52.              

ThS. Thân Trọng Khánh Đạt

Giảng viên

Ủy viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

53.              

ThS. Dương Thị Nguyệt

Thư ký VPK

Ủy viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

54.              

CN. Trần Song Bảo Trúc

Thư ký VPK

Thư ký

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG

55.              

TS. Lê Hoài Long

Phó Trưởng Khoa

Tổ trưởng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

56.              

TS. Trần Thái Minh Chánh

Trợ lý Đào tạo Khoa

Ủy viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

57.              

TS. Hồ Đức Duy

Giảng viên

Ủy viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

58.              

PGS.TS. Trần Văn Miền

Giảng viên

Ủy viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

59.              

PGS.TS. Chu Công Minh

Giảng viên

Ủy viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

60.              

TS. Nguyễn Quang Trưởng

Giảng viên

Ủy viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

61.              

ThS. Trần Mai Hương

Giảng viên

Ủy viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

62.              

CN. Trần Thị Mỹ Châu

Thư ký VPK

Thư ký

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

VĂN PHÒNG ĐÀO TẠO QUỐC TÊ

63.              

Nguyễn Thị Thanh Trang

Phó trưởng BP HCTH

Tổ trưởng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

64.              

Nguyễn Thị Ánh Phương

Phó Trưởng VP, Giám đốc CT MCI

Ủy viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

65.              

Cao Tuấn Minh

Trưởng BP học vụ

Thư ký

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BẢO DƯỠNG CÔNG NGHIỆP

66.              

TS. Nguyễn Thanh Trương

Phó GĐ

Tổ trưởng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

67.              

TS. Lê Hoài Phương

CBGD

Tổ phó

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

68.              

ThS. Đặng Anh Duy

TL. Giáo vụ

Ủy viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

69.              

KS. Nguyễn Thị Xuân Lâm

Thư ký VP

Thư ký

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Tin liên quan

Hình Ảnh

Đang truy cập

Đang có 17 khách và không thành viên đang online

Thông tin liên hệ

  • Ban Đảm bảo Chất lượng,
    Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG Tp HCM
  • (028) 38647256 – ext. 5109
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ban Đảm Bảo Chất Lượng

Ban Đảm bảo chất lượng trường Đại học Bách Khoa được thành lập hành lập theo Quyết định số 49/QĐ-ĐHBK ngày 19/04/2005 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG Tp.HCM.. Đọc thêm

Đăng ký nhận tin

Đăng ký để nhận được thông tin cập nhật mới nhất từ Ban ĐBCL

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Green Dark_Green Oranges Yellow

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction