flag vietnamese flag english 

Các quy định có liên quan về công tác bảo đảm chất lượng

 

 1. Quyết định số 1970/QĐ-ĐHBK-TCHC Ban hành quy định về quyền hạn, trách nhiệm của các đơn vị và thủ trưởng đơn vị trong Trường   Download

2. số Chiến lược phát triển trường ĐHBK-ĐHQG TP.HCM giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020   Download

3. Quyết định số 2726/QĐ-ĐHBK-TCHC QĐ thành lập Tổ chiến lược phát triển trường   Download

4. Quyết định số 1392/QĐ-ĐHBK-TCHC Ban hành chiến lược phát triển trường ĐHBK 2016-2020, định hướng 2030 (rà soát và điều chỉnh)   Download

5. Quyết định số 1818/QĐ-ĐHBK-TCHC Quyết định ban hành Quy chế thu chi nội bộ của Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM   Download

6. Quyết định số 1832/QĐ-ĐHBK-TCHC Quyết định Ban hành Quy định chế độ làm việc của Giảng viên, Nghiên cứu viên, Kỹ sư phục vụ giảng dạy Trường đại học bách khoa -ĐHQG-HCM   Download

7. Quyết định số 3192/QĐ-ĐHBK-ĐT Quyết định ban hành Quy định giảng dạy của trường ĐHBK-ĐHQG-HCM     Download

8. Quyết định số 3179/QĐ-ĐHBK-ĐT Quyết định Ban hành các Quy định về xây dựng, thẩm định ban hành chương trình đào tạo trình độ Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ.     Download

9. Quyết định số 280/ĐHBK-ĐT Ban hành quy định về cấu trúc CTĐT   Download

10. số BK-CSCL-2020 Chính sách chất lượng Trường ĐHBK   Download

11. Quyết định số 728/QĐ-ĐHBK-TCHC Quyết định ban hành Lộ trình kiểm định CTĐT giai đoạn 2020-2025   Download

12. Quy định số 175/ĐHBK-TCHC Quy định coi thi, mời giảng, thỉnh giảng   Download

13. Quyết định số 2522/QĐ-ĐHBK Ban hành quy định về đào tạo và bảo đảm chất lượng cho giảng dạy trực tuyến   Download

14. Quyết định số 2546/QĐ-ĐHBK-TCHC Ban hành chiến lược phát triển trường ĐHBK 2016-2020, định hướng 2030   Download

15. Quyết định số 2545/QĐ-ĐHBK-TCHC Ban hành bộ tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng CTĐT chính quy trình độ đại học   Download

16. Quyết định số 1173/QĐ-ĐHBK-TCHC Ban hành bộ tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng CTĐT chính quy trình độ đại học phiên bản 1.1   Download

17. Quyết định số 2616/QĐ-ĐHBK-TCHC Ban hành bộ tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng CTĐT chính quy trình độ đại học phiên bản 2.0   Download

Sự kiện nổi bật

Thông báo tuyển dụng năm 06/2021

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG Trường Đại học Bách khoa – ĐHQG-HCM đang cần tuyển dụng nhân sự cho Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng với yêu cầu như sau: ...

Đọc thêm...

Hình Ảnh

Đang truy cập

Đang có 26 khách và không thành viên đang online

Thông tin liên hệ

  • Ban Đảm bảo Chất lượng,
    Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG Tp HCM
  • (028) 38647256 – ext. 5109
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ban Đảm Bảo Chất Lượng

Ban Đảm bảo chất lượng trường Đại học Bách Khoa được thành lập hành lập theo Quyết định số 49/QĐ-ĐHBK ngày 19/04/2005 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG Tp.HCM.. Đọc thêm

Đăng ký nhận tin

Đăng ký để nhận được thông tin cập nhật mới nhất từ Ban ĐBCL

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Green Dark_Green Oranges Yellow

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction