flag vietnamese flag english 

Các quy định có liên quan về công tác bảo đảm chất lượng

 

1. Quyết định số 1505/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án “Đào tạo theo chương trình tiên tiến tại một số trường đại học Việt Nam giai đoạn 2008 - 2015”    Download

2. Hướng dẫn số 7324/BGDĐT- NGCBQLGD Hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên    Download

3. Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT Ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam    Download

4. Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên    Download

5. Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ    Download

6. Thông tư số 23/2014/TT-BGDĐT Ban hành Quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học    Download

7. TLHD số 1480/KTKĐCLGD-KĐĐH Hướng dẫn đánh giá ngoài đối với các trường ĐH, CĐ, TCCN    Download

8. Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg Ban hành điều lệ trường Đại học    Download

9. Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT Ban hành quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ    Download

10. Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học    Download

11. Thông tư số 23/2016/TT-BGDĐT Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi    Download

12. Quyết định số 1982/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt khung trình độ quốc gia Việt Nam    Download

13. Thông tư số 12/2017/TT-BGDÐT Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học    Download

14. Thông tư số 23/2017/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam    Download

15. TLHD số 766/QLCL-KĐCLGD Hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học    Download

16. TLHD số 767/QLCL-KĐCLGD Hướng dẫn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục    Download

17. Luật số 34/2018/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học    Download

18. Luật số 43/2019/QH14 Luật Giáo dục    Download

19. Kế hoạch số 931/KH-BGDĐT Kế hoạch chi tiết thực hiện đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công năm 2019     Download

20. Báo cáo số 5104/BGDĐT-KHTC V/v báo cáo Quy chế công khai năm học 2018-2019 và kế hoạch thực hiện Quy chế công khai năm học 2019-2020     Download

21. Nghị định số 99/2019/NĐ-CP Nghị định số 99/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học    Download

22. TLHD số 1669/QLCL-KĐCLGD Tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học    Download

23. TLHD số 1668/QLCL-KĐCLGD Hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá CL CSGD    Download

24. Quyết định số 436/QD-TTg Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của giáo dục đại học, giai đoạn 2020 - 2025     Download

25. Luật số 08/2012/QH13 Luật giáo dục đại học    Download

26. Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP Đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006-2020    Download

27. Nghị quyết số 58/2010/QH12 Luật viên chức    Download

28. Nghị quyết số 29-NQ/TW Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế    Download

29. Nghị định số 141/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật giáo dục đại học    Download

30. Nghị định số 48/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật giáo dục đại học    Download

31. Nghị định số 127/2018/NĐ-CP Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục    Download

32. Nghị định số 84/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục    Download

 

Sự kiện nổi bật

Thông báo tuyển dụng năm 06/2021

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG Trường Đại học Bách khoa – ĐHQG-HCM đang cần tuyển dụng nhân sự cho Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng với yêu cầu như sau: ...

Đọc thêm...

Hình Ảnh

Đang truy cập

Đang có 15 khách và không thành viên đang online

Thông tin liên hệ

  • Ban Đảm bảo Chất lượng,
    Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG Tp HCM
  • (028) 38647256 – ext. 5109
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ban Đảm Bảo Chất Lượng

Ban Đảm bảo chất lượng trường Đại học Bách Khoa được thành lập hành lập theo Quyết định số 49/QĐ-ĐHBK ngày 19/04/2005 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG Tp.HCM.. Đọc thêm

Đăng ký nhận tin

Đăng ký để nhận được thông tin cập nhật mới nhất từ Ban ĐBCL

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Green Dark_Green Oranges Yellow

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction